Keman Okulu

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Anasayfa Suzuki Metodu

Suzuki Metodu

Dünyanın birçok bölgesinde “Suzuki Metodu” olarak bilinen “Yetenek Eğitimi” ya da “Anadil Metodu” Japon kemancı ve eğitimci Shinichi Suzuki (1898-1998) tarafından 20. yüzyılın ikinci yarısında geliştirilmiş bir müzik eğitimi felsefesi ve metodudur. Suzuki her sağlıklı çocuğun oldukça erken yaşında anadilini güçlük yaşamadan konuşabildiğini farketti ve çocuğun çevresinin onun dil yeteneğinin gelişiminde çok önemli bir etkisi olduğu sonucuna vardı. Suzuki’ye göre eğer çocuğun çevresi aynı şekilde müzikal uyaranlarla sarılırsa, çocuk dil becerisini geliştirebildiği gibi müzikal becerisini de geliştirebilme şansına sahip olacaktı.

Çevrenin çocuğun gelişimindeki önemini farkeden Suzuki, aileyi çocuğun müzik eğitiminin de merkezine aldı. Bu yüzden aile Suzuki metodunda hayati bir unsurdur. Ebeveynlerden en az biri çocukla birlikte tüm derslere katılır. Ayrıca evdeki öğretmen olarak günlük çalışmaların ve tekrarların düzenli olarak yapılmasına yardımcı olur, çalışılan ve çalışılacak eserlerin kayıtlarının öğrenciye dinletilmesini sağlar.

Başta çalışılan ve çalışılacak olan eserler olmak üzere öğrenilen enstrümanın repertuarını oluşturan müziklerin pasif ve aktif şekilde her gün düzenli olarak dinlenmesi Suzuki Metodu’nun bir diğer önemli bir parçasıdır. Düzenli müzik dinleme çocukların ezber yeteneğine yaptığı önemli katkıyla birlikte, onların diğer işitsel yeteneklerinin gelişimine de yardımcı olur.

Suzuki metodu öğrencisi enstrümanında belli bir teknik seviyeye ulaşmadan nota okumaya zorlanmaz. Suzuki’ye göre çocuklar okumayı öğrenmeden anadillerini konuşabildiklerine göre nota okumayı öğrenmeden de müzik yapabilirler. Nota okuma Suzuki Metodunda son derece önemlidir. Sadece uygulamaya başlama zamanındaki farklılık, onu geleneksel yöntemlerden ayırır.

Suzuki metodunda grup dersi, en az bireysel ders kadar önemli bir kavramdır. Grup dersleri sadece bireysel derslerde öğrenilenleri takviye etmekle kalmayıp aynı zamanda çocuklara farklı seviyelerdeki yaşıtlarını gözlemleme imkanı da sunar. Birlikte çalışma, işbirliği, lideri takip etme gibi müzik yaşamının çok önemli aktiviteleriyle küçük yaşlarda tanışmak, çocukların gelecekte orkestra ve oda müziği kariyerlerini doğrudan etkileyen değerlerdir.

Suzuki metodu çocukları müzikle büyütmek için titizlikle hazırlanmış ve geliştirilmiş bir müzik ve enstrüman eğitimi metodudur. Felsefesi becerinin doğuştan olmadığı ve uygun çevre koşulları sağlandığı sürece yeteneğin her çocuk tarafından edinilebileceği prensibi üzerine kuruludur. Suzuki’nin en önemli hedefi her bireyi kendi enstrümanının ustalık seviyesinde en yüksek noktaya ulaştırmak değil, mesleği ne olursa olsun, müzik yoluyla dürüst ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Gönenç Hongur